เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับเขต
กรรมการตัดสิน
ผลการแข่งขันรายกิจกรรมระดับ สพป.นศ.3
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
รายการแข่งขันกลุ่มครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 สพป.นศ.3
เกณฑ์การแข่งขัน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 

 
 

 
   
   
  <  

 
ประกาศจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13
ให้ครู ICT ทุกโรงเรียนในเครือข่ายปฏิบัติดังนี้

การลงทะเบียนกิจกรรมที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๓
กิจกรรมที่เป็นตัวแทนดูได้ที่
  http://skill.schoolhandy.com/nkr3/modules/report/report_winner.php
ลงทะเบียนที่
 
http://south63.sillapa.net/sp-nrt3/

ขั้นตอนการลงทะเบียน
  ๑.เข้าระบบ โรงเรียน โดยใช้ ชื่อผู้ใช้  และ รหัสผ่าน ตามที่ สพป..นศ.๓ แจ้ง
  ๒. ลงทะเบียนการแข่งขันของนักเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
       - ความถูกต้องของกิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน
       - ความถูกต้อง ของชื่อ - สกุล นักเรียน
       - ความถูกต้อง ของชื่อ - สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม
   ๓. ระบบเปิดการรับลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
        ระบบปิดการรับลงทะเบียน
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
................................
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 09:31 น.
ประกาศจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 16:58 น.
ประกาศจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13
วันศุกร์ ที่ 09 สิงหาคม 2556 เวลา 15:55 น.
ประกาศจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13

วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 15:21 น.
ประกาศจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13
ให้ครู ICT ทุกโรงเรียนในเครือข่ายปฏิบัติดังนี้
  ๑. ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลของครู ICT ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  ๒. ตรวจสอบ แก้ไขการลงทะเบียนการแข่งขันของนักเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
       - ความถูกต้องของกิจกรรมที่ลงทะเบียนแข่งขัน
       - ความถูกต้อง ของชื่อ - สกุล นักเรียน
       - ความถูกต้อง ของชื่อ - สกุล ครูผู้ฝึกซ้อม
   ๓. ระบบปิดการรับลงทะเบียน วันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๒๔.๐๐ น.

.................................
วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 11:06 น.
ประกาศจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 วันที่ 31 สิงหาคม 2556
ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้
การจัดงานวันวิชาการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

- แข่งขันวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
- ประชุมครู ICT วันที่ 5 สิงหาคม 2556  เวลา09.00น.
   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
- โรงเรียนส่งกิจกรรมแข่งขัน ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2556
   ส่งทางเว็บไซค์ http://skill.schoolhandy.com/nkr3/
- ประชุมครูวิชาการ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา09.00น. 
    ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)


วันศุกร์ ที่ 02 สิงหาคม 2556 เวลา 19:25 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 ก.พ.57
ภาพกิจกรรมภายในงาน วันที่ 19 ก.พ.57
ภาพกิจกกรรมภายในงานวันที 18 ก.พ.57
ลำดับการประกวดขับขานประสานเสียงระดับประเทศ ครั้งที่ 63
ประกาศ ด่วน! ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันขับขานประสานเสียงส่งชื่อเพลง
ดาวน์โหลดแผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556
เว็บไซต์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ และ นักบินน้อย สพฐ.
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
เส้นทางขาเข้า-ขาออก อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ระบบขนถ่ายสินค้า
IMPACT นำส่งข้อมูลที่พักใกล้เคียง
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวรับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
ระบียบการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ ระดับชาติ (เพิ่มเติม)
หัวข้อการประกวดสุนทรพจน์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติ

 
จำนวนโรงเรียน 8
จำนวนทีม 231
จำนวนนักเรียน 481
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 318
จำนวนกรรมการ 216
ครู+นักเรียน 799
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,015
ประกาศผลแล้ว 85/327 (25.99%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.3 ปี 2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ พัทลุง ปี 2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ปี 2556
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 62
เมื่อวาน 189
สัปดาห์นี้ 796
สัปดาห์ที่แล้ว 1,516
เดือนนี้ 5,117
เดือนที่แล้ว 7,931
ปีนี้ 21,800
ทั้งหมด 62,402